Logotyp för Björns studiewebb

Händelser (JS)

Innehåll

En händelse är något som sker (i webbläsaren). En händelse kan vara att besökaren klickar på musen eller att en hemsida laddas.

Händelser och taggar som de sker för

Händelser sker för vissa taggar och inte för andra. Några händelser sker för måga taggar andra endast för en eller ett fåtal taggar. Nedan visas en lista på några intressanta händelser och vilka taggar dom påverkar (d.v.s. i vilka man kan ange metod som ska hantera dem).

Till början på sida

Hantera en händelse

För att händelser ska vara meningsfyllda så behövs en metod som hanterar händelsen, d.v.s. en metod som körs nä händelsen sker. Generellt sätt sår man till attributet med händelsens namn (t.ex. onClick) till taggen som händelsen gäller. Som värde till attributet skriver man JavaScript-kod. Koden kan endast vara en sats och därför brukar man ofta anropa en metod som man själv skapat.

Ett typiskt exempel på en händelse, och hanteringen av den, är en knapp och dess händelse onClick. T.ex. så öppnas exempelsidorna genom att använda JavaScript. (Den största orsaken är att om jag öppnar ett fönster med JavaScript så frågar inte Internet Explorer om jag verkligen vill stänga fönstret när jag klickar på knappen Stäng fönster. Knappen Stäng fönster använder också JavaScript för att stänga fönstret.)

Nedan visas koden för att anropa metoden oppna() som skrivits i taggen <HEAD> på detta HTML-dokument. Som parameter till metoden så skickar jag URL:en till dokumentet jag vill öppna (del3/javascript3_1.htm i exemplet).

<input type="button" value="Exempel 3.1"
  onclick="oppna('del3/javascript3_1.htm')" />

Koden i metoden oppna() visas nedan. Till metoden open() i objektet window skickas URL:en till dokumentet man vill öppna, ett namn på fönstret samt vilka egenskaper webbläsarens fönster ska ha och vilka delar av webbläsaren som ska visas. Egenskaperna och delarna beskrivs ytterligare lite längre ner i detta dokument.

<script>
function oppna(fil) {
window.open(fil,'Exempel',
'resizable=1,width=700,height=480,' 
  + 'toolbar=1,status=1,scrollbars=1')
}
</script>

Klicka på knappen nedan för att köra koden (och visa dokumentet).

Egenskaper och delar i webbläsare

Egenskaper

När man öppnar ett nytt fönster kan man ange en del egenskaper för fönstret. Nedan listas och förklars dessa egenskaper.

Delar

Webbläsaren består av ett antal delar förutom sjäva dokumentfönstret, d.v.s. där hemsidan visas. När man öppnar ett nytt fönster så kan man ange vilka delar man ska synas. Nedan listas och förklaras dessa delar.

Egenskaperna och delarnas värden

För alla egenskaper och delar, förutom height och width, så kan värdena "yes" eller "no" anges. Man kan också använda 1 respektive 0 som värde för egenskaperna och delarna. Egenskaperna height och width anges som pixlar.

Det ska nämnas att om man skickar en tom sträng som tredje parameter till open() så kommer Netscape Navigator inte visa någon av delarn - inte ens rullningslisterna!

Till början på sida

Referenser

Nedan finns några webbsidor/-platser med mer information om ämnet på denna webbsida.