Välkommen till Björns studiewebb

På denna webbplats presenterar jag information om webbrelaterade teknologier och den består idag av nedanstående huvudsakliga delar, eller vad jag kallar "underwebbar", vilka kan nås från menyn ovan. Webbplatsen har nu underhållts i över 20 år! ;-)

  • HTML - HTML 5 (även kort om HTML 4, XHTML, XML och DHTML)
  • Stilmallar (CSS) - CSS upp till version 3
  • JavaScript - introduktion till JavaScript och Document Object Model (DOM)
  • CSS-bibliotek - CSS-bibliotek och -ramverk, bl.a. Bootstrap och Foundation
  • JS-bibliotek - JavaScript-bibliotek och -ramverk, bl.a. jQuery och YUI
  • Exempel - större exempel
  • SEO - sökmotoroptimering (SEO) och strukturerad data (för "tekniker") samt hur jag optimerat mina webbsidor.

Har du några synpunkter om webbplatsen, kommentarer, tillägg, ev. hittade fel, m.m. är du välkommen att skicka dina kommentarer via e-post (adressen finns längst ner på min webbplats startsida - se Om för adress till webbplats).

Se Länkar (under Mer...) för verktyg samt för fler webbsidor/-platser med information i dessa ämnen.

Äldre material, bl.a. ASP (inte ASP.NET ;-)), PHP och Java (servlets och JSP), hittas under Mer... och Äldre material. Dessa sidor har i vissa fall inte uppdaterats, eller dess innehåll testats, på 15 år!