Objektet history i JavaScript


Kod:

<script language="javascript">
  document.write("Längden är: <b>" + history.length + "</b><br>");
  document.write("Längden är: <b>" + history.forward + "</b><br>");
  document.write("Längden är: <b>" + history.go + "</b><br>");
</script>

resultat:


Skapad av: Björn Persson Uppdaterad: