Objektet document i JavaScript

Om du inte kan läsa text - ladda om sida så kommer färger ändras på sida. :-)


Dokumentet får en ny färg varje gång som dokumentet laddas.
Klicka på Uppdatera/Reload för att se färgen ändras (och kunna läsa texten? :-).
Bakgrundsfärgen på detta stycke, rubriken och koden nedan styrs av en stilmall (CSS). Därför ändrar de eventuellt inte färg.

Nedan visas koden som slumpmässigt skapar en ny färg varje gång som sidan laddas (första raden som börjar på "document."). Andra raden visar datum och tid som dokumentet sist redigerades - formen avgörs av webbläsaren, d.v.s. det tar sig olika ut i olika typer av webbläsare och versioner av webbläsare. Siste visas från vilken sida som denna länkades ifrån (syns inte alltid!).

Kod:

<script type="text/javascript">
<!--
document.bgColor = "#" + Math.random()*255 + Math.random()*255 + Math.random()*255;
document.write("Dokumentet redigerades sist: <b>" + document.lastModified + "</b><br>");
document.write("Hemsidan som länkade till denna: <b>" + document.referrer + "</b><br>");
//-->
</script>

Resultat:


Sida skapad av Björn Persson Uppdaterad: