Objektet window i JavaScript


Koden har delats upp i två <SCRIPT>-taggar. Den första placeras i taggen <head> och den andra i <body> (precis som tidigare exempel). Även taggen <body> måste ändras genom att lägga till attributen för att hantera händelser för de fyra händelserna onload, onunload, onfocus och onblur.

Kod:

Skriptet i <head>:

<script type="text/javascript">
<!--
function laddas(){alert("Dokumentet laddas"); }
function laddasur(){alert("Hej då!"); }
function farfokus(){alert("Fönstret blev aktivt"); }
function forlorarfokus(){alert("Fönstret blev inaktivt"); }
//-->
</Script>

Ändringen till taggen <body>:

<body onload="laddas()" onunload="laddasur()">

Att använda även händelserna onFocus och onBlur samtidigt kan leda till en oändlig loop, d.v.s. dom bör kanske inte förekomma samtidigt...:-) Om dom skulle finnas med skulle det kunna se ut enligt följande:

<body  onfocus="farfokus()" onblur="forlorarfokus()">

Skriptet i <body>:

<script language="JavaScript">
<!--
  document.write("Öppnare av detta fönster är: <b>"
    + window.opener.name + "</b><br>");
  document.write("Förälder till detta fönster är: <b>"
    + window.parent.name + "</b><br>");
  document.write("Detta fönster är: <b>"
    + window.self.name + "</b><br>");
  document.write("Status för detta fönster är: <b>"
    + window.status + "</b><br>");
//-->
</script> 

Resultat:

Lite av resultatet ses i meddelanderutor som visar vad som händer. Händelserna onBlur (inaktivering av fönster) och onFocus (aktivering av fönster) tenderar till att ske även när meddelanderutorna dyker upp. När dokumentet laddas ur, d.v.s. när fönstret stängs, så visas en meddelanderuta med texten "Hej då".


Sida skapad av Björn Persson Uppdaterad: