Klassen Math i JavaScript


Kod:

<script type="text/javascript">
<!--
  var tal1 = 2, temp;

  temp = Math.random();
  document.write("Slumptal 1 är: <B>" + temp + "</B> och <B>"
    + Math.round(temp*100)
    + "</B> om multiplicerat med 100 och avrundat.<BR>");

  temp = Math.random();
  document.write("Slumptal 1 är: <B>" + temp + "</B> och <B>"
    + Math.round(temp*100)
    + "</B> om multiplicerat med 100 och avrundat.<BR>");

  temp = Math.random();
  document.write("Slumptal 1 är: <B>" + temp + "</B> och <B>" 
    + Math.round(temp*100)
    + "</B> om multiplicerat med 100 och avrundat.<BR>");

  temp = Math.random();
  document.write("Slumptal 1 är: <B>" + temp + "</B> och <B>" 
    + Math.round(temp*100)
    + "</B> om multiplicerat med 100 och avrundat.<BR>");

  temp = Math.random();
    document.write("Slumptal 1 är: <B>" + temp + "</B> och <B>" 
    + Math.round(temp*100)
    + "</B> om multiplicerat med 100 och avrundat.</P><P>");

  document.write("2<sup>2</sup> är: <B>" + Math.pow(2,2) 
    + "</B><BR>");
  document.write("Roten ur 4 är: <B>" + Math.sqrt(4) + "</B><BR>");
  document.write("Det absoluta talet för -5 är: <B>" + Math.abs(-5) 
    + "</B></P><P>");

  document.write("Talet Pi är: <B>" + Math.PI + "</B><BR>"); 
//-->
</script>

Resultat:


Sida skapad av Björn Persson
Uppdaterad: