Datumobjekt i JavaScript


Kod:

<script type="text/javascript">
<!--
  var datum1;

  datum1 = new Date();
  document.write("<p>Året är " + datum1.getFullYear() + "<br />");
  document.write("Månaden är " + (datum1.getMonth() + 1) + "<br />");
  document.write("Dagen i månaden är " + datum1.getDate() + "<br />");
  document.write("Dagen i veckan är " + (datum1.getDay())
    + " (söndag är dag 0)</p>");

  document.write("<p>Timmen är " + datum1.getHours() + "<br />");
  document.write("Minuterna är " + datum1.getMinutes() + "</p>");

  document.write("<p>Detta dokument redigerades sist: " + document.lastModified 
    + "</p>");
//-->
</script>

Resultat:

Skapad av: Björn G. D. Persson Uppdaterad: