Strängobjekt i JavaScript


Kod:

<script type="text/javascript">
<!--
  var str1 = "En liten sträng som vi ska jobba med";
  var str2 = "Ytterligare en sträng som Björn Persson skrivit";

  document.write("Sträng 1 innehåller '" + str1 + "'</p><p>");

  document.write("Längden på sträng 1 är " + str1.length
    + " tecken.<br />");
  document.write("Stängen 'vi' finns på positionen " + str1.indexOf('vi')
    + " i strängen <br />");
  document.write("Sista a:et finns på position " + str1.lastIndexOf('a')
    + " i strängen (första position i strängar är 0!).<br />");
  document.write("Position 3 till 7 är '" + str1.substr(3, 5)
    + "' i strängen.</p><p>");

  document.write("Sträng 2 innehåller '" + str2 + "'</p><p>");

  document.write("Sträng 2 som gemener blir: '" + str2.toLowerCase() + "'<br />");
  document.write("Sträng 2 som versaler blir: '" + str2.toUpperCase() + "'<br />");
//-->
</script>

Resultat:


Sida skapad av Björn Persson Uppdaterad: